Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Thiết kế xin phép thẩm duyệt, Thi công nghiệm thu hệ thống PCCC tại các địa bàn trên Nước Việt Nam.

Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy
- Tư vấn giải pháp an toàn PCCC cho công trình dân dụng & công nghiệp xây mới.

- Tư vấn giải pháp an toàn PCCC cho công trình dân dụng & công nghiệp cải tạo.

- Thiết kế xin phép hệ thống PCCC cho công trình dân dụng & công nghiệp.

- Thi công và làm thủ tục xin phép hoàn công cho công trình dân dụng & công nghiệp.

- Thi công và nghiệm thu các hạng mục liên quan đến hệ thống PCCC.